26 miljoner investerade på en kvart

Med 15 minuter och 2 miljoner på fickan fick 28 entreprenörer möjligheten att investera i tre olika bolag under en spännande workshop ledd av Olle Leckne och Eric Martin.
Platsen för dessa investeringar var passande nog SEB:s bankvalv och syftet var att entreprenörer skulle träna på att ta på sig ”investerarglasögonen” genom att byta roll från att vara entreprenör till investerare .
Vad är det som attraherar en investerare var frågan för dagen?
Deltagarna fick uppgiften att investera sina pengar i bolagen utifrån knapphändig information. Deltagarna mer än villiga att investera. Efter en tids reflektion fick deltagarna möjlighet att göra om samma process.
Till sin hjälp fick de investerarkort med tydligare ekonomisk information. Livliga diskussioner bland grupperna uppstod och flera lag valde att spela korten lite säkrare genom att spara 2 miljoner till framtida investeringar. Andra valde att helt och hållet byta investeringsobjekt.
Deltagarna kom fram till många insikter och en av deltagarna utryckte att
  • ”Jag har pratat med många hur man ska attrahera en investerare men aldrig har det varit så klart som det är nu.”
  • ”Jag kommer fokusera otroligt mycket mer på affären än på produkten när jag möter investerare och ta reda på vad investerare vill ha”
Så för att attrahera kapital till sitt tillväxtföretag behöver entreprenören sätta sig in investerarens situation.

Källa: Newsdesk och Connect Östra