Arbetslivserfarenhet

Jag har varit med om stora och små sammanhang. Stora internationella företag och små företag med problem. En del har gått dåligt, ett par har inte fungerat så de har fått läggas ned , flera fungerar OK och ett fåtal har utvecklats till tillväxtraketer.

Här har jag valt att presentera några verksamheter jag varit involverat i form av ikoner. Kontakta mig om du vill ha mer info eller gå in på LinkedIn.