Att fylla med energi genom ansvar

Det viktigaste för en människa är att veta och känna att han/hon behövs.

Varje människa vill bli behandlad som en individ.

När en människa i frihet får ta ansvar frigörs resurser som annars inte är tillgängliga.

En människa som inte har information kan inte ta ansvar.

En människa som har information kan inte undgå att ta ansvar.

Ur inledningen till Riv pyramiderna av Jan Carlzon