Att fylla med energi genom ansvar

Det viktigaste för en människa är att veta och känna att han/hon behövs. Varje människa vill bli behandlad som en individ. När en människa i frihet får ta ansvar frigörs resurser som annars inte är tillgängliga. En människa som inte har information kan inte ta ansvar. En människa som har information kan inte undgå att…

Continue Reading →

Vad gör lönsamma chefer

Vad gör lönsamma chefer? Eller vad gör chefer lönsamma är en intressant fråga som jag undersökt en längre tid. När jag mött enastående chefer och team har jag ställt frågan; Vad är det största problemet i företagsledningarnas arbete? I 55% av fallen svarade man;  Att få igång förändringar när det inte är kris. Hur chefer…

Continue Reading →

Modiga chefer är lönsammare

Vad är Modiga Chefer? Modiga chefer är en samling chefer som vill bli bättre chefer genom att våga lite mer. Bakom modiga chefer står Leckne & Partners som har lång erfarenhet av att utveckla chefer till enastående ledare. Du får mer info om den modiga chefsträningen i nyhetsbrevet

Continue Reading →

Chefer och resultat

Leckne & Partners blogg om chefer och resultat

Continue Reading →