Modiga chefer är lönsammare

Vad är Modiga Chefer? Modiga chefer är en samling chefer som vill bli bättre chefer genom att våga lite mer. Bakom modiga chefer står Leckne & Partners som har lång erfarenhet av att utveckla chefer till enastående ledare. Du får mer info om den modiga chefsträningen i nyhetsbrevet

Continue Reading →

Mod

För mig skapar mod genombrott. Mod går som en röd tråd genom allt. Den som vågar sig på att utmana det kända får sin belöning i utveckling och nya resultat. Modiga chefer är lönsammare.

Continue Reading →