Sagt om Olle

Endorsements from BranchOut From: Jessica Enneby Eldenstjärna Jul 4, 2011 With a capacity to distinguish what’s important and the power to make sincere connections Olle is a great partner and Coach From: Niclas Hammarlund Jun 19, 2011 Creative, happy and seeks to support poeple where they are From: Donna A Shaban Jun 17, 2011 Olle…

Continue Reading →

Arbetslivserfarenhet

Jag har varit med om stora och små sammanhang. Stora internationella företag och små företag med problem. En del har gått dåligt, ett par har inte fungerat så de har fått läggas ned , flera fungerar OK och ett fåtal har utvecklats till tillväxtraketer. Här har jag valt att presentera några verksamheter jag varit involverat…

Continue Reading →

Om Olle Leckne

Jag Olle Leckne är entreprenör, investerare och professionell coach. Jag är resultorienterad och erbjuder en trygghet genom min erfarenhetsbas då jag har varit med i stora och små sammanhang, uppgång och nedgång, stabila företag och små företag med problem. Det som är meningsfullt för mig är hälsa, kärlek och entreprenörskap. Något om vad som utvecklat…

Continue Reading →