Empowerment

Empowerment är en livsstil för mig.

Att relatera till och locka fram potentialen hos individer, grupper och organisationer. Ikraftsätta genom att inspirera, röra och beröra.

Det sammanhang jag valt är vård och omsorg.

Läs mer om Empowerment