Hungerprojektet

Får jag  föreslå ett nytt sätt att få slut på fattigdom och hunger?

Det nya är att du slutar skänka pengar till välgörenhet. Istället investerar du i människors driftighet och idérikedom och ger dem chansen att se sin egen potential.

Då kan de med egna krafter förändra sina samhällen – en gång för alla.