Vad gör lönsamma chefer

Vad gör lönsamma chefer?

Eller vad gör chefer lönsamma är en intressant fråga som jag undersökt en längre tid.

När jag mött enastående chefer och team har jag ställt frågan; Vad är det största problemet i företagsledningarnas arbete? I 55% av fallen svarade man;  Att få igång förändringar när det inte är kris.

Hur chefer hanterar förändring har avgörande betydelse för lönsamheten.

Vad vet jag om förändring? Jag vill påstå en hel del, eller rättare sagt det jag vet något om är transformation. Efter att ha varit med och startat en bank, två konsultföretag i Asien, lett, coachat och investerat i tillväxtföretag visade det sig att det inte går särskilt bra att förändra, dvs lösa problem och  göra mer av samma sak. Lösningen av problem ledde till nya problem. Det behövdes något annat.

Jag vill börja med att reda ut begreppen och ett vanligt missförstånd bland de som söker efter mästerskap inom ledarskap. Samtidigt vill jag verkligen uppskatta alla ambitiösa personer och jag själv som läst många managementböcker i tron om att de skall bli bättre chefer. Tyvärr har det visat sig att trots 100 000 tals ledarskapsböcker har inte ledarskapet blivit bättre. De har möjligen gjort en intellektuell skillnad men ingen som helst praktisk skillnad! Varför är det så?

Människans överlevnadsdrift och reptilhjärnan tar kommando

Jo, jag har själv börjat lära mig och människan lär sig, men lärandet glöms bort eller så hålls genomförandet tillbaka. Människans överlevnadsdrift är så stark att den del av hjärnan, amygdala, som bedömer yttre hot och beroende på allvaret i hotet låter autopiloten köra ”showen”. Faktum är att det ändå är autopiloten som kör huvuddelen av showen, vi har bara inte lärt oss att urskilja det ännu. Hjärnan och kroppen är utformade så att de sparar på och hushåller med energin. Autopiloten är ekonomisk. Det här kan låta konstigt men det är många val som du gör varje dag som inte är dina val. Det är gamla mönster som upprepar sig. De här mönstrena är effektiva när det gäller t ex att dra bort en hand från en het platta på spisen. Det går snabbare om Du inte är inblandad! En människas beslut går i detta fall för långsamt för att rädda kroppen från skada.

Så vad har nu detta med mod att göra? Riktigt bra chefer tränar sig till att koppla ur autopiloten och styr själva (i större utsträckning). Att göra fler medvetna val är lönsamt.  Utmaningen är att själva urkopplingen av autopiloten ska ske när påfrestningarna är som störst. Att vara orädd gör skillnad för det är RÄDSLAN som är det första och största hindret för alla människor och chefer. Chefer är i allmänhet lite modigare än andra och vågar gå utanför sin komfortzon för att pröva något nytt.

Essensen av affärer är att ta risker och pröva något nytt. Och det är risken som företag tjänar pengar på. Annars skulle det inte bli några nya kunder eller nya produkter.

Rädslan är alltså en viktig mänsklig funktion som skyddar mot faror och skada. Problemet är att hjärnan inte alltid kan skilja på hoten, om de är dödliga, som ett överfall av en tiger till skillnad från ett ”överfall” av en kritiserande chef eller medarbetare.

Många har nog hört talas om fly, fäkta eller frysa som är de automatiska beteendena reptilhjärnan sätter igång. Men få har tillämpat denna kunskap i sitt chefskap. Människan är egentligen en överlevnadsmaskin som gör allt för att förutsäga vad som skall hända för att skydda sig och därmed kunna överleva.

Om vi tittar närmare på den mänskliga hjärnan består den av hjärnstammen, mellanhjärnan och hjärnbarken. I mellanhjärnan, som även kallas reptilhjärnan för att den härstammar från dinosaurietiden, finns amygdala som ibland ställer till det för oss, ja nästan hela tiden faktiskt!  I en hotfull situation kapar amygdala besluten om vad som är viktigt och din förmåga begränsas. I sådana situationer är det effektivt att vara automatisk. Du behövs inte. Med Du menas ditt medvetna beslutsfattande där du har tillgång till din fulla potential.

MOD är att iaktta att något är skrämmande och göra det ändå och nästa nivå är att vara cool under påfrestningar för att inte blir kapad och automatiskt falla in i något av de tre överlevnadsbeteendena.

Du märker det t ex efter en konflikt där du gick i försvar, argumenterade och ville ha rätt. Amygdala vill helt enkelt att du som chef skall överleva och kopplar in autopiloten och kopplar ur dig som chef med alla dina fina egenskaper som t ex lyssnande och empati! Du fick rätt men kanske på bekostnad av något.

Här kommer exempel på hotfulla situationer som kan upplevas som påfrestande och kan leda till flykt eller frysbeteende hos chefen och fäkta, fly eller frys beteende hos medarbetaren.

Modiga chefer är lönsammare

Grafen har tillkommit med underlag från empiriska studier av några vanliga beteende i chefsträning. Så chefer som orsakar stress i relationer och arbetsklimat orsakar omedvetet ”kapningar” av medarbetarna och deras kapacitet begränsas ofta dramatiskt. Låt oss göra ett enkelt räkneexperiment där kapaciteten reduceras från normala 1 till 0,2 per person pga stress. Om det rör sig om 10 medarbetare och det är samma reduktion blir hela arbetsgruppens potential reducerad från 1* 10 = 10 till 0,2*10 = 2 dvs  -80% lägre prestanda!

Genom att chefen i stället skapar en trygg miljö och tränar på att urskilja vad som är skrämmande från det som är skadligt, kan man inte bara välja de beteenden som är mer lönsamma utan också locka fram mer potential t ex genom att relatera till individernas talang.

Detta skulle kunna ge +35% extra produktivitet (enligt Gallup undersökningens 2 miljoner intervjuer gällande mänskliga talanger).  Vid samma antal medarbetare skulle beräkningen kunna se ut så här: Från 1* 10 = 10 till 1,35 * 10 = 13,5 dvs 35% högre prestanda. Och hela skillnaden från 2 till 13,5 när man tränar bort stressreaktioner och lockar fram talang.

Faktum är att många av de förhållningssätt och beteenden som förknippas med coachning är gynnsamma. En svensk undersökning har visat +40 respektive +65% högre omsättning med coachande ledarskap ref Coachologi PO Lindvall.

Så chefer som kan stänga av autopiloten och stiga utanför komfortzonen kan få stora saker att hända.

Olle Leckne är civilingenjören i flygteknik som intresserat sig för hur människor fungerar och hur man kopplar denna mjuka kunskap till mätbara affärsresultat som lönsamhet. Hans företag Leckne & Partners förvekligar detta genom modig chefsträning som skapar lönsammare chefer och team .

Faktaruta: Olle Leckne är professionell coach, ledarutvecklare och investerare med fokus på att hjälpa företag att nå högre på Gasellprislistan för tillväxtföretag.

50 år, tre barn och hans familj är koldioxidneutral sedan länge genom att plantera träd varje månad.

www.modigachefer.se Modiga chefer är lönsammare

www.lecknepartners.se Coachning och utbildning för individ, team och organisation