Linkedin som säljverktyg

Öka din anställningsbarhet

Grunden för att någon ska vill anställa dig har med vem du är som person. Sedan är det givetvis så att du behöver gör dig tillgänglig för tänkbara arbetsgivare. Så när du har klart för dig vem du är och vad du kan bidra med då är det dags att du ökar din synlighet och på så vis din anställningsbarhet samt hur du bygger grunden till en medveten karriärutveckling.

Gör affärer med Linkedin som säljverktyg

Mycket av den kunskapen du redan har kan du givetvis omvandla och använda för att göra affärer på linkedin.

Vill du vara med och bli framgångsrik med Linkedin ansöker du om att bli medlem i

linkedingruppen LI Sverige här:

Det är roligt och kostnadsfritt

Vi hörs vidare

Olle Leckne