Livskonst

”De mest synliga skapare jag känner till, är de konstnärer vars medium är livet självt. De som uttrycker det som inte kan uttryckas – utan pensel, hammare, lera eller gitarr. De varken målar eller skulpterar – deras medium är varandet. Vad helst som berörs av deras närvaro har utökat livet. De ser och behöver inte rita. De är konstnärer, i konsten att vara levande.” Jay Scott, satiriker

Mina förebilder inom livskonsten är barnen. De lever i nuet som om framtiden eller historien inte fanns. De leker och är fulla av liv.

Vill du som vuxen kan du hitta tillbaka genom att låta dig inspireras av Helena Granströms Attack mot det vuxentrista!