Mitt syfte med LinkedIn är att fler ska lära sig underhålla sina kontakter

Vi lär oss tillsammans

I LI Sverige den svenska Linkedin gruppen där vi lär oss tillsammans hur vi kan omsätta Linkedin i praktiken. Och i det lärandet är ett viktigt moment vad som motiverar dig. Bilden nedan är från årets affärsnätverkare.

Här delar jag med mig av mitt eget ”varför” genom att visa hur jag besvarar en av övningarna i LI Sverige gruppen ang mina syften.

Olle Lecknes svar:

Vad är ditt mål, vad ska din närvaro på Linkedin syfta till?

1. Som entreprenör identifierar, söker och finner jag kontakter, kompetens, leverantörer, investerare och kunder på Linkedin.

2. Jag bidrar också med min kompetens och gör den mer känd och tillgänglig.

3. Närvaron syftar till att stärka mitt och mina kontakters professionella rykte

Vilka personer vill du nå med din kommunikation?

1. Ägare/försäljningschefer som vill öka försäljningen genom träffsäker besöksbokning

2. Vårdentreprenörer som vill växa men som inte upplever sig ha allt som krävs

3. Investerare och fans av empowerment som vill bidra till en vård som fungerar för alla

4. Modiga chefer som söker en ny nivå i sitt ledarskap

Vad behöver du för att nå ditt mål på LinkedIn, vilka områden behöver du lägga energi på?

– Min linkedinprofil behöver bli tydligare särskilt med tanke på att jag aktiv inom flera områden/företag

– Fortsätta fördjupa relationerna i mitt nätverk (först via linked mail och sedan via lunch,  fika möten, seminarier och fredagsöl)

– Öka min synlighet och förstärka mitt rykte genom fråga, lyssna, dela med mig av tips, vara en förebild (som inte sällan leder till endorsements)

Vad är dina svar på frågorna?

Vill du vet mer – gå med i LI Sverige gruppen – klicka här –  det är gratis!

Bli inspirerad av vad kan bli möjligt när man samarbetar länk till linkedinblog