Bokföringsbranschen har inte ändrat sig på 400 år. Hur klarar den en förändring likt uber?

Föredrag för redovisningskonsulter, ekonomichefer och revisorer på IVA i regi av Jurek.

 • Förändring

  Ingenting är beständigt

 • Mod

  Förändring = utveckling

 • Ledarskap

  att leda i förändring

 • Digitalisering

  förändrar nästan allt