Modiga chefer är lönsammare

Vad är Modiga Chefer?

Modiga chefer är en samling chefer som vill bli bättre chefer genom att våga lite mer. Bakom modiga chefer står Leckne & Partners som har lång erfarenhet av att utveckla chefer till enastående ledare.

Du får mer info om den modiga chefsträningen i nyhetsbrevet