Paradigmskifte i skolan

Nu är det dags att kasta ljus på vad som pågår med dina barn i sammanhanget lärande. Hur förhåller du dig som förälder till spelet skola och spelet karriär?