Rik av att ge

”Göra mer för att bekämpa fattigdom i Afrika än någon annan enskild organisation har gjort.”
Vi tror inte på ren välgörenhet, men vi tror på hjälp till självhjälp. Vår stöttning av de som är fattiga i Afrika baseras därför på företagsmässiga principer så till vida att de själva blir kapabla att arbeta sig ut ur fattigdom. Vi åstadkommer det genom att fokusera på tre huvudsakliga områden. Områden som vi anser både vara de mest viktiga områdena och de mest effektiva att fokusera på för att nå Better Globes vision.

Trädplantering, microfinansiering till fattiga bönder och utbildning.

Läs mer om hur du kan engagera dig på www.RikAvAttGe.se