Varför inte fler blir förmögna

De definierar inte ”förmögenhet” tydligt.
De gör det till ett rörligt mål.
De definierar det på ett sådant sätt att det verkar omöjligt att uppnå.
Därför så tror de inte att de någonsin kommer att klara det.
De gör det inte till ett absolut måste.
De har inte någon realistisk plan.
De misslyckas med att fullfölja sin plan.
De lyssnar på experter och ger experterna ansvaret att få det att fungera, snarare än  att ge dem själva det fulla ansvaret.
De ger upp när de stöter på stora finansiella motgångar.
De misslyckas med att leda sitt liv precis som en verksamhet, där du måste redovisa vinst efter årets slut.
De låter andra människors pessimism eller optimism påverka sitt intelligenta genomförande av sin plan.
De tar inte bra coaching.

Och en studie som gjorts på Harvard och Yale University visar effekten av att ha bestämt sig:

De valde ut en grupp studerande och studerade deras målsättningar att bli framgångsrika/tjäna pengar. 3 % av dessa hade en klar och nedskriven ekonomisk målsättning, 10 % hade en målsättning i tankarna, 60 % hade drömmar och önskningar och 27 % hade ingen aning om vad de ville i livet.

Resultatet 20 år senare: De 3 % som hade klara och nedskrivna mål hade en förmögenhet som var större än vad de andra 97 % hade tillsammans. Det säger en del om hur effektivt det är med tydliga målsättningar.

Och detta är förstås relevant för andra målområden om man nu inte har pengar som målsättning