AFFÄRSRÅDGIVNING STEG 1

Rådgivning

Inledande möte för att ringa in frågeställningen

Förberedelser

Kunden fyller i online formulär. Ligger till grund för analys och övriga förberedelser. 

Online möte ca 45 min

Rådgivningen startar med att klargöra syfte, lyssna aktivt och bekräfta frågeställningarna. 

Video eller telefonmöte

Kunden väljer. Vid online möte kan skärmdelning vara till fördel. 

Research

Rådgivaren gör en inledande research för ett effektivt möte.         

Checklista

Rådgivningen kvalitetssäkras med  checklistor. 

Rådgivning

Om det är möjligt, beroende på frågeställningens komplexitet, kan initial rådgivning ges 

Rådgivning direkt

Kan bokas på kort varsel
Hantera angelägna/akuta frågor 
Inför vägval och strategier
Rådgivningsrapport
Förslag till nästa steg

1 190

SEK per samtal, betalas direkt nedan

Är du/ni redo för nästa steg!?

Välj att fortsätta med; Online Direkt, Rådgivning eller Advisory Board

*Learn to take beautiful photos like this

Enroll In The Free Course Now

Get Your Photography Portfolio Started Now

Enter your details below to get instant access to this brand new 3-part video course

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close
Page Created with OptimizePress