Skillnaden på utbildning eller utveckling

Det är en milsvid skillnad mellan utbildning och utveckling

Utbildning

Old school

Traditionell utbildning är som den gamla skolan. Man lär sig något.

Detta något är oftast kunskap.

Kunskap är bra att ha.

Sedan lämnar ansvaret för tillämpningen till eleven.

New school

I den nya skolan tar man mer hänsyn till hur lärandet går till och vad syftet är.

Utveckling

Vid lärande genom utveckling ligger fokus på syftet och tillämpningen.

Utvecklingen är en process.