Olle Leckne

engagemang + inspiration + MOd

Välkommen att lära känna mig

Mitt löfte till dig: Du får insikt, utveckling och energi 

Förverkliga visioner 

Grundar sig i medvetenhet om din fulla potential 

1: IntentionIntentioner - det vi vill förverkliga

2: VärderingarVärderingar - det som är viktigt

3: SyfteSyftet - varför och vilken roll vi vill spela

Utforska ditt syfte

Ditt syfte väntar på dig. Ofta står det rakt framför dig. Syftet gör sig hört genom en viskning. Stanna upp så kommer syftet ikapp.

Olle Leckne
Olle Leckne

Sparring i förverkligandet

Du är kapten på ditt skepp. Ibland är det medvind. Ibland inte. Om vi liknar ditt liv med segling, så tar du hjälp av naturkrafterna. 

Din förmåga att fånga vinden avgör vilken fart och riktning du får i livet.  

Utbildning och utveckling 

Utbildning ger kunskap och insikt. Övning ger färdighet. 

Utveckling är när du omsätter insikter i praktiken i linje med ditt syfte. 

Skapa goda vanor, som leder till att du vara den du är, göra det du säger och göra det konsekvent. Tills du når önskade effekter.  

Ett lyckligt liv

Olle Leckne

Vara  glad och tacksam är en bra början. Leva livet fullt ut är ingen liten sak. Det är fullt möjligt. Hitta vägen dit. En väg är att gå på upptäcktsfärd. 

Olle leckne

Inspiration 

Du har nog redan upplevt det. När du har en hög energinivå går saker lättare. Friktionen försvinner. Kreativiteten ökar.  Du får saker gjort.


Copyright © Olle Leckne. Sprid gärna men ange alltid källan.

Learn to take beautiful photos

Instant Access To This Free Course Now

Get Ready To Master Infrared Photography

Enter your details below to get instant access to this brand new 3-part video course

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close
Page Created with OptimizePress