Olle Leckne

GRATIS

Resurser

för din utveckling

"The most amazing thing happened"

"Thank you for this helpful post. I went to my first-ever networking event yesterday. I didn't want to go and when there, I wanted to leave. The most amazing thing happened. 

I met other LinkedIn networkers and struck up meaningful conversations. It all felt natural and my nerves went. I felt the pain and networked anyway. And guess what, Olle, I would do it again.."  

Constance Johnson

Digitalisera din expertis

Digitalisera din expertis

Företagsmarknad för lärande, är en helt ny marknad som digitaliseras. 

Experter behövs inom många yrken. 

I USA värderas Creator och corporate training branschen till USD 306 miljarder. 

Oftast är det konsulter, talare & coacher som utbildar företagen och dess medarbetare. Läs vidare här 

LinkedIn for business Newsletter  

LinkedIn for Business - Networking is better than traditional sales and marketing.

Nyhetsbrev på engelska till mitt globala nätverk. 

Välkommen att lära mer genom att prenumerera här 

linkedin for business professional reputation

Utmärkt inlägg av Olle Leckne!

Som jag ser det är våra namn inte enbart en del av våra identiteter, utan ska även fungera som en garant för heder, moral, samvete och vårt personliga varumärke.

Som jag ser det finns det ingenting som skadar tilliten för det personliga varumärket mer än att inte fullfölja ingångna avtal och överenskommelser. Ett löfte är till för att hållas, oavsett om det ges skriftligen eller muntligen.

ara Lilja copywriter på Diploma utbildning

Sara Lilja 

Copywriter 

BNI podden på Spotify  

Om affärer mellan människor i världens största referensnätverk BNI 

Konverteringspodden

Olle Leckne blir intervjuad av Fredrik Westerstad. 

Länk till videon 

Hemligheten som få känner till
Vanligt vs framgångsrikt
Relationer 
Förtroenden
Målorientering
Vad som faktiskt funkar
Linkedin newsletter

Nyfiken på fler resurser

Olle Leckne

Hör av dig så kan vi diskutera om hur våra erfarenheter och metoder kan bidra till er framgång.  

Självutveckling

Spara 10 000 timmar för att använda LinkedIn nätverket strategiskt

Olle leckne

Inspiration 

Du har nog redan upplevt det. När du har en hög energinivå går saker lättare. Friktionen försvinner. Kreativiteten ökar.  Du får saker gjort.


Copyright © Olle Leckne. Sprid gärna men ange alltid källan.

Learn to take beautiful photos

Instant Access To This Free Course Now

Get Ready To Master Infrared Photography

Enter your details below to get instant access to this brand new 3-part video course

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close
Page Created with OptimizePress