[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”20″ width=”940″]

Reflektion: Mål är att lägga in beställning på önskade resultat

[/text_block]

Om denna kursmodul

[text_block style=”style_1.png” align=”left” width=”460″]Mål är ett etablerat verktyg för att nå önskade resultat. Så även när vi jobbar på LinkedIn och i nätverket. I denna kursmodul tar vi upp vad du kan förvänta dig för resultat av att använda LinkedIn som säljverktyg.[/text_block]

Ställ dina frågor: