En online-tjänst för kompetensutveckling inom företag.

Jag skapar skräddarsydda utbildningar online på uppdrag, enligt era specifika krav och behov. 

Utbildningarna riktar sig till era medarbetare och utvecklas för att möta de unika utmaningar och mål som ert företag har.

digitalisera lärandet
Digitalisering av lärandet gör det lättillgängligt

Bakgrund

Kunskapsutvecklingen går allt snabbare och det kan vara svårt för medarbetarna att hänga med.

Möjlighet

Arbetsgivaren bidrar med kompetensutveckling

Uppdragsutbildning inkluderar:

  • Behovsanalys: Jag börjar med att noggrant analysera era medarbetares kompetensnivåer och identifiera de områden där utbildning skulle ge störst effekt för ert företag.
  • Utveckling av utbildningsmaterial: Jag skapar engagerande och interaktivt utbildningsmaterial online, anpassat efter era kravspecifikationer och företagskultur. Detta kan inkludera videolektioner, presentationer, övningar, quiz och diskussionsforum.
  • Teknisk plattform: Jag kan antingen integrera utbildningen i ert befintliga LMS (Learning Management System) eller rekommendera en lämplig plattform för att leverera utbildningen online.
  • Uppföljning och utvärdering: Jag erbjuder uppföljning och utvärdering för att säkerställa att utbildningen har gett önskat resultat och att era medarbetare har fått de kunskaper och färdigheter de behöver för att bidra till företagets framgång.
Uppdragsutbildning online med Olle
Uppdragsutbildning med Olle Leckne

Jag är specialiserad på att skapa utbildningar inom en rad olika områden, inklusive:

  • Ledarskapsutveckling
  • Försäljning och marknadsföring
  • Projektstyrning
  • Kommunikation och samarbete
  • Tekniska färdigheter
  • Branschspecifik kunskap

Oavsett vilka era behov är, kan jag hjälpa er att skapa en utbildningslösning som ger era medarbetare de verktyg de behöver för att lyckas. 

Olle Leckne

Kontakta mig för att diskutera hur jag kan hjälpa er att nå era mål.