Om Modiga Chefer ”Att utmana med omsorg och känsla tror jag är lite av ert signum.”  

 Sagt av seminariedeltagare: ”Jag har just avslutat en sju dagar lång kurs i ledarskap, men på en timme på Tuff Ledarskapstränings seminarium lärde jag mig mer än på hela sjudagarskursen.”

Klicka på menyvalen till höger för att läsa fler kundreferenser>