Sagt om Olles coaching:

”Olle Leckne har den sällsynta förmågan att samtidigt fokusera på målen och människan. Denna förmåga, kombinerad med hans coachinghantverksskicklighet gör honom till den samtalspartnern jag haft mest nytta av under de senaste åren.

Den personliga och professionella nyttan har varit att jag blivit mycket mera fokuserad på min unika spetskompetens, nämligen att designa, stödja och leda multistakeholder förändringsprocesser i komplexa system och turbulenta miljöer.

Den affärsmässiga nyttan har varit att under coachingperioden har mitt företag tagit steget från passiv ordermottagning till proaktivt skapande av den egna marknaden.”

Eugenio Molini, Managing Complexity