Om Peter och Olle

Bakom Linkedinsalesnavigator.se finns Olle Leckne och Peter Meurling. Peter och Olle är pionjärer som båda varit medlemmar i LinkedIn.com i över 13 år.

Om LI Sverige gruppen

Det började LI Sverige gruppen som samarbetar för att omsätta LinkedIn™ i praktiken. Det vill säga använda nätverket för att nå sina mål.  LinkedIn™ gruppen växte och det diskuterades och efterfrågades fler svar på hur man praktiskt använder LinkedIn.com.

Om den första nätverksträffen

En nätverksträff anordnades i samarbete med LinkedIn™ i Sverige och då fick medlemmarna i gruppen träffas fysiskt vilket var uppskattat och ledde till samarbeten av olika slag.

Om linkedinexpert.se

Det var så Linkedinexpert.se uppstod som ett svar på frågor och svaren kom även att levereras i form av seminarier och utbildningar. Diskussionerna fortsatte i gruppen och på nätverksträffar. Nu har gruppen över 6 800 medlemmar.

Om Affärsnätverkande i Sverige AB

Utbildningsverksamhet bedrivs numera i bolagsform inom Affärsnätverkande i Sverige AB.’

Om Linkedinsalesnavigator.se

Många frågor uppkommer om hur man praktisk ska använda LinkedIn Corporations produkter och tjänster. På så vis har det funnits många frågor kring hur man ska använda LinkedIn™ Sales navigator på bästa sätt. I LI gruppen och i korta och långa inlägg på LinkedIn™ har Sales Navigator diskuterats. Det har dock visat sig att det inte varit tillräckligt att adressera frågor kring hur man arbetar in ett nytt arbetssätt i organisationen eller hur säljverktyget hänger ihop med social selling.

En av fördelarna med LinkedIn™ är att man kan förbättra försäljningen och särskilt genom att använda premium abonnemanget Sales Navigator som också är ett säljverktyg.

Värt att nämna är att Olle och Peter använder LinkedIn™ Sales Navigator och social selling i sitt löpande försäljningsarbete.

OlleLeckneLinkedInexpert

Petermeurling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Leckne                                                               Peter Meurling

Om relationen till Linkedin Corporation

Notera att Affärsnätverkande i Sverige ABs utbildare, moderatorer och konsulter och medlemmar i LI Sverige inte är anställda på LinkedIn Corporation. Vi samarbetar med LinkedIn™ på olika sätt i Sverige och globalt. Linkedinexpert och dess samarbetspartners bidrar till att LinkedIn™ används effektivt för att individer och företag ska nå sina mål bland annat genom utbildning, träning och diskussioner i LI Sverige en LinkedIn™ Group.