[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”20″ width=”940″]

Reflektion: Det enda sättet att skapa fysiska resultat är att agera

[/text_block]

Om detta avsnitt

[text_block style=”style_1.png” align=”left” width=”460″]MÅL – reflektera även dina befintliga mål. Gå sedan in i arbetsboken och skapa mål för vad du vill få ut av e-utbildningsprogrammet, social selling och LinkedIn som säljverktyg

VÄLJA KURS – i vilken ordning ska du gå de olika kursmodulerna? Det kan du välja själv. Börja med att skapa en egen röd tråd utifrån det du efterfrågar mest och dina mål.

AGERA – att agera i linje med dina mål varje dag ger bäst resultat. För att komma igång med LinkedIn börja med att boka tid med dig själv. Med 10 min om dagen hinner du en hel del.

UPPFÖLJNING – Följ dina framsteg med social selling score, antal inkommande besökare och antal bokade möten.

 

[/text_block]

Ställ dina frågor här