[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”20″ width=”940″]

Prospektering – hur du söker och finner rätt person i din målgrupp

[/text_block]

Om denna kurs

[text_block style=”style_1.png” align=”left” width=”460″]Vi gör skillnad på prospekt och leads. Prospekt är personer/företag som visat intresse. Leads är individer eller företag som vi tror är intresserade av och har behov av våra tjänster.

 

[/text_block]

Ställ dina frågor här