Tre beprövade sätt för att nå målgruppen i nätverket

Det uppsökande sättet

Det engagerande sättet

Det uppfångangande sättet

Skriv en artikel

LinkedIn erbjuder möjligheten att skriva artiklar sk ”long form posts” i sin profil.

Artiklar skiljer sig från inlägg sk ”posts”. En artikel stärker det professionella varumärket och blir en del av profilen och syns vid besök.  Inlägg syns tillfälligt i flödet.