Välkommen till social selling skolan

5 steg till bättre försäljning.

Här lär du dig skapa en plattform för försäljning på LinkedIn.

Välj någon av de fem kursavsnitten i menyn.

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”20″ width=”940″]

Vad är Social selling?

Social försäljning handlar om att utnyttja ditt sociala nätverk för att hitta de rätta kontakterna, bygga förtroendefulla relationer, och i slutändan, nå dina säljmål.

Denna säljmetod möjliggör bättre försäljning, lead generering och prospektering utan behov av kalla samtal.

Att bygga och upprätthålla relationer är lättare med ett gott professionellt rykte och ett välutvecklat nätverk.

[/text_block]