Social selling fömågor

Social selling består av synsätt, aktiviteter, förmågor och verktyg som du använder i nätverket och i kontakt med köpare.

Din försäljning blir bättre när du blir bättre på de sociala förmågorna. Ju mer du tränar desto bättre blir relationerna och med dem försäljningen.

Välj någon av de fyra kursavsnitten i menyn.

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”20″ width=”940″]

Vad är en social förmåga?

Social selling bygger på att vi använder och utvecklar våra sociala förmågor.

Att kunna bygga och upprätthålla förtroendefulla relationer är särskilt värdefullt. Kommunikation och lyssnande är också sociala förmågor.

På LinkedIn kommunicerar vi vanligtvis med text, vilket betyder att den icke verbala kommunikationen uteblir (dvs tonläge och kroppsspråk). Det sägs att orden står för ca 7-8% av kommunikationen. Vilket betyder att vi behöver vara insiktsfulla och extra lyhörda när vi kommunicerar i nätverket på LinkedIn.

[/text_block]