psykopat testPsykopat test

En god vän till mig (amerikan, psykolog, med många röster i delstatsvalet och aktiv i occupy wall street rörelsen mm) kom med en ny bok som handlar om psykopater.

Den handlar bl a om hur man kan avgöra om personer i sin närhet är psykopatiska. 

Bob seemed melancholy. It was as if the crash had made him introspective. He said, almost to himself, ”I should never have done all my research in prisons. I should have spent my time inside the Stock Exchange as well.” 

I looked at Bob.
”Do you mean that?” I asked.
”I mean it,” he said.
”But surely stock market psychopaths can’t be as bad as serial killer psychopaths,” I said.
”Serial killers ruin families,” shrugged Bob. ”Corporate and political and religious psychopaths ruin economies. They ruin societies.”
This – Bob was saying – was the straightforward solution to the greatest mystery of all: why is the world so unfair? Why all that savage economic injustice, those brutal wars, the everyday corporate cruelty? The answer: psychopaths. That part of the brain that doesn’t function right. You’re standing on an escalator and you watch the people going past on the opposite escalator. If you could climb inside their brains you would see we aren’t all the same. We aren’t all good people just trying to do good. Some of us are psychopaths. And psychopaths are to blame for this brutal, misshapen society. They’re the jagged rocks thrown into the still pond.

– An excerpt from The Psychopath Test.
___________________________________________
”They say you’re a psychopath,” I said.
Tony exhaled, impatiently.
”I’m not a psychopath,” he said.
”How do you know?” I asked.
”They say psychopaths can’t feel remorse,” said Tony. ”I feel lots of remorse. But when I tell them I feel remorse they say psychopaths pretend to be remorseful when they’re not.” Tony paused. ”It’s like witchcraft,” he said. ”They turn everything upside down.”
– Another excerpt from The Psychopath Test.
___________________________________________

Visste du att 1% av befolkningen är psykopatiska?

Och att det visat sig att  inom bank och finansbranschen är andelen 6%!

Om du är oklar på vad som menas har jag kopierat in definitionen av Psykopati från Wikipedia:

Psykopati (från psyche ”själ”, ”liv” och pathos ”lidande”) är en generell beteckning på en störd personlighet ifråga om känsloliv och vilja att följa sociala normer. Det räknas ibland som en personlighetsstörning, men finns inte som diagnos i någon standardiserad diagnosmanual.[1] Psykopati associeras ofta med kriminalitet, men personligheten måste inte vara oförmögen att leva laglydigt. Många begår till följd av störningen handlingar som av majoriteten uppfattas som onda; psykopaten är oförmögen att känna ånger, utan kan tvärt om skryta med att ha kommit strafflöst undan. Andelen psykopater uppskattas till omkring 1 %. Psykopater är som regel medel- till högintelligenta.[2]

När människor med psykossjukdomar ofta har bisarra beteenden och uppföranden, är psykopaten istället väl medveten om att föra sig rätt, vara trevlig och att inge ett gott intryck – det ingår i störningen. Uppförandet kan dock vara teatraliskt, personen kan uttrycka uppfattningar om sin egna förträfflighet, simulera känslor som anses passande, allt i syfte att manipulera för att uppnå bestämda personliga målsättningar. En person med psykopatisk störning har som regel svårt att förstå nyansskillnader i känslor, till exempel skillnaden mellan sexuell attraktion och äkta kärlek. I kombination med detta har psykopater ofta drag av impulskontrollstörningar samt saknar tålamod; de söker sig till äventyr och beter sig ansvarslöst.[3]

___________________________________________

Let me state for the record: at his best, Ronson is one of the finest comic writers working today. I began The Psychopath Test late at night, tired, dispirited and ill – then found myself laughing like the proverbial loon for page after page… By constructing his books so that they start off achingly funny then at a certain juncture become naggingly painful, he does indeed force us to think more deeply about the subject at hand.
– Will Self, The Guardian.

 Lär dig urskilja psykopatiska drag hos dina medarbetare


Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.