Välj prenumeration

Vi har sedan 2013 utvecklat tre effektiva sätt att kontakta beslutsfattare i nätverket. De uppsökande, engagerande och uppfångande kontaktsätten på LinkedIn ger bra och mätbara resultat. Tillval finns att uppgradera från ett till alla tre sätten för fler och rätt affärer.

UPPSÖKANDE SÄTTET

15 000 kr/mån
Bäst för B2B företag som behöver fler leads och kundmöten

VÄLJ MÖTES- FRAMKALLNING

INNEHÅLL:

 • Lär känna din kund närmare med målgruppsenkät & make my persona
 • Linkedinprofilgranskning & uppdatering
 • Designa personliga meddelanden
 • En beskrivning av kundens problem som är bättre än vad de själva kan
 • Kundresa med värdeerbjudande
 • Plattform för dagligt samspel i den digitala säljprocessen
 • Selling socially e-kurs med 16 kursmoduler tillgängliga i smartphone

ENGAGERANDE SÄTTET

+10 000 kr/mån
Bäst vid evenemang för att engagera fler i affärerna och nätverket

VÄLJ ATT ENGAGERA FLER

INNEHÅLL:

 • Genomgång inbjudna, anmälda, läsekrets, följare & nätverk samt influencers och experter
 • Målorientering, klargörande av motivation och engagerande beteenden
 • Designa kundresa för evenemang
 • Inventering av befintligt content
 • Genomgång av sales navigator saved searches, leads och notifications
 • Uppgradering av plattform för samspel i den digitala säljprocessen

UPPFÅNGANDE SÄTTET

+10 000 kr/mån
Bäst att vara uppmärksam på köpsignalerna och sälja digitalt i realtid.

VÄLJ ATT TA VARA PÅ INTRESSET

INNEHÅLL:

 • Målorientering och rigga tillgänglighet för realtidssälj
 • Genomgång av sales navigator saved searches, leads och notifications
 • Genomgång och optimering av kundresor och säljsidor
 • Möta kunderna digitalt med social selling i takt med deras köpprocess
 • Engagera med insikt i personliga meddelanden
 • Kvalificera kunder med partnerskapspotential
 • Förberedande av säljaktioner för utvalda triggers i plattformen

— SPACER —

Customers love the way our service has improved their lives…

 • Pierre Hindersson

  Pierre HinderssonJag har förmånen att ha Olle som LinkedIn-coach. Han har på ett föredömligt sätt hjälpt mig skapa en Linkedin-plattform. Olle är experternas expert på LinkedIn. Och en genuin nätverkare. Förutom att Olle är en mkt trevlig person besitter han också en stark dynamik och kreativitet. Som gör att det alltid händer positivt oväntade saker på våra möten. Och eftersom Olle är en tjänsteutvecklare av rang, får jag alltid nya insikter och verktyg av honom. Det är därför med stor glädje och entusiasm jag rekommenderar Olle.

Kontakta oss