Det finns starka skäl varför du som chef skall satsa på modig chefsträning:

  • Vinsterna för dig är att du får bättre relationer, bättre resultat och mer tillfredställelse i din chefsroll
  • Det är inte så stor konkurrens (för de flesta chefer utövar ett konventionellt ledarskap)
  • De flesta känner inte till vilken god avkastning det är på att investera i sig själv som chef och ledare

Vi erbjuder individuellt anpassad chefsträning – gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig:

[gravityform id=4 title=false description=false]

Om du bestämmer dig snabbt erbjuder vi en tillfällig rabatt för dig som ansöker om modig chefsträning.

Ekonomisk motivering:

  • Chefscoaching har visat på en avkastning på 352 % enligt flera oberoende mätningar
  • Det finns bra chefer och mindre bra chefer, bra chefer är 20-30% lönsammare. Mindre bra chefer är kostsamma.
  • 50% av alla chefer är bra, 50% är mindre bra. Vi urskiljer vilka modiga beteenden du ska träna för att vara en riktigt bra chef.

Med modiga chefers chefsträning blir du bättre och lönsammare än vad du kan klara på egen hand.

Om den modiga chefsträningen

  • Vi går igenom vilka förutsättningar som krävs för att du skall bli ännu bättre chef och nå nya resultat.
  • Vi utformar tillsammans lämplig träning i vardagen som stärker dig och ger omedelbara resultat
  • Vi tittar också på utvecklingspotentialen för cheferna i din omgivning.