Om Tuff Ledarskapstränings utbildningar

Utbildningarna, eller snarare träningsprogram, syftar till att ge dig allt du behöver att vara en coachande ledare fullt ut.
Tuff ledarskapsträning – Steg 1-3, är det mest omfattande programmet i coachande ledarskap, det slags ledarskap som utgår ifrån att medarbetarna är kapabla att lösa mycket större uppgifter än de normalt får förtroende för.

 

Träningen är utformad så att du som deltagare skall få allt du behöver för att kunna utöva ett coachande ledarskap fullt ut.

Om du vill så kommer det att drastiskt förändra ditt sätt att leda.

 

 

Gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig och besvarar dina frågor:

[gravityform id=5 title=false description=false]

Vad är programmets innehåll och omfattning?

Programmet består av tre steg, eller moduler, där varje steg i sin tur består av tre dagars intensiv träning (2 + 1 dagar).

De olika stegen går du utspritt över ungefär ett år. Du kan anmäla dig till hela programmet eller välja att gå ett steg i taget. Dag 3 i varje steg brukar vanligtvis komma ca en månad efter de två första dagarna. Under den tiden har du uppgifter och träning att utföra på hemmaplan, som du sedan följer upp under dag 3.

Varje steg och varje dag i programmet har ett specifikt syfte och mål där utmaningen och svårigheten gradvis förstärks. I grova drag är fokus i de olika stegen följande:

  • Steg 1 (individen) handlar om grunden. Framför allt urskiljer du här, och får syn på, vad ett coachande förhållningssätt är (hur man ÄR när man är coachande) och hur du kan tillämpa det i förhållande till olika medarbetare.
  • Steg 2 (gruppen) handlar om ledarskap i grupper. Du lär dig att hantera den ytterligare utmaning som det innebär att leda en grupp och hur du där kan tillämpa ett coachande förhållnings-sätt för att stödja grupper till effektivt samarbete.
  • Steg 3 (helheten – fullt ut) avslutar programmet. Här får du träna de förmågor du behöver för att kunna leda coachande fullt ut, att bli den typ av chef som kan frigöra och mobilisera sin grupps hela inneboende potential.