Förnuft och omdöme
0Comments

Förnuft och omdöme

Förnuft och omdöme är två begrepp inom filosofi och psykologi som är nära relaterade men inte identiska. Förnuft: Förnuftet är den förmågan hos människor att tänka, resonera och dra slutsatser