Förnuft och omdöme
0Comments

Förnuft och omdöme

Förnuft och omdöme är två begrepp inom filosofi och psykologi som är nära relaterade men inte identiska. Förnuft: Förnuftet är den förmågan hos människor att tänka, resonera och dra slutsatser
Skapa förtroende i nätverk
0Comments

Förtroende

Förtroende. Bygga relationer och förtroenden i nätverket tar tid, kräver engagemang och tålamod För att förtjäna förtroende måste man lyssna på och bekräfta andras behov, önskemål, problem och utmaningar. Det är också