Skapa förtroende i nätverk
0Comments

Förtroende

Förtroende. Bygga relationer och förtroenden i nätverket tar tid, kräver engagemang och tålamod För att förtjäna förtroende måste man lyssna på och bekräfta andras behov, önskemål, problem och utmaningar. Det är också